ZPAV :: Bestsellery i wyróżnienia - Aktualności

23 lutego 2017 r.

Zmiany w przyznawaniu wyróżnień

Związek Producentów Audio Video podjął decyzję o zmianach w regulaminie przyznawania wyróżnień Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt dla muzyki cyfrowej. Zgodnie z uchwałą zarządu ZPAV kryterium ilościowe zostanie zastąpione kryterium finansowym.

Zmiany w przyznawaniu wyróżnień

Związek Producentów Audio Video podjął decyzję o zmianach w regulaminie przyznawania wyróżnień Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt dla muzyki cyfrowej. Zgodnie z uchwałą zarządu ZPAV kryterium ilościowe zostanie zastąpione kryterium finansowym.

Od dnia 1 marca 2017 roku wyróżnienia przyznawane będą na podstawie udokumentowanej sumy wartości przychodu z danego utworu.

Pod uwagę brane są następujące formy sprzedaży utworu:

• pojedyncze nagranie audio (download single track)

• muzyka w tle (ringback tone)

• dzwonek telefoniczny wykorzystujący wyłącznie oryginalne nagranie (master ringtones)

• streaming.


W przypadku wyróżnień dla singli stosuje się następujące progi:

• Złota Płyta: od 20 tys. zł przychodu*

• Platynowa Płyta: od 40 tys. zł przychodu*

• Diamentowa Płyta: od 200 tys. zł przychodu*.


W przypadku wyróżnień dla albumów stosowany będzie mieszany sposób liczenia: dotychczasowy dla nośników fizycznych oraz na podstawie kryterium przychodowego dla sprzedaży cyfrowej, przyjmując że wartość 20 zł jest równoważna 1 sprzedanemu albumowi, niezależnie od repertuaru. W przypadku wyróżnień dla albumów sumowany jest przychód każdego utworu znajdującego się na albumie.


Dodatkowo dokonano także zmiany w regulaminie przyznawania wyróżnień dla nośników fizycznych z repertuarem „Muzyka folk i muzyka źródeł”. Dla nowej kategorii stosuje się następujące progi sprzedaży pakietów:

Złota Płyta – 5 000

Platynowa Płyta – 10 000

Diamentowa Płyta – 50 000


Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r. co oznacza, że dla sprzedaży cyfrowej dokonanej do 28.02.2017 stosowane będą dotychczasowe, ilościowe zasady przyznawania wyróżnień, a sprzedaży od 01.03.2017 – nowe, przychodowe.


*wartość sprzedaży hurtowej, z wyłączeniem rabatów i podatków

Value gap
Fryderyk Festiwal 2022